ข่าวและกิจกรรม
29 มีนาคม 2559
Slimming Plus
แอน สิเรียมพร้อมคณะบริหาร ร่วมเข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย
คุณแอน สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดและคณะผู้บริหาร บริษัท ไบโอคอส กรุ๊ป จำกัด ร่วมเข้าเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าถวายเงิน แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ประจำปี 2558 ณ ตึกวชิราลงกรณ์ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เมื่อเร็วๆ นี้